Werkwijze

Gezinshuis Ons Baken richt zich op kinderen (bij aanmelding) van 0 tot 7 jaar die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, we bieden de kinderen een toekomstperspectief tot hun 21e levensjaar. Het gaat om kinderen met een vorm van ASS, hechtingsproblematiek, psychosociale problematiek, ADHD en/of een verstandelijke beperking.

De aanpak en werkwijze binnen Gezinshuis Ons Baken kenmerkt zich door te werken vanuit de volgende drie pijlers:

  • Autonomie; je mag het zelf doen
  • Competentie; je kan het
  • Relatie; je wordt gezien

Binnen Gezinshuis Ons Baken hebben we respect voor mens, dier en natuur. Dat uit zich in respect voor elkaar en rekening houden met elkaar. We voelen ons verantwoordelijk voor de natuur en het milieu.

Er wordt van de kinderen verwacht dat ze hun steentje bijdragen in het huishouden. Er wordt hierbij rekening gehouden met de mogelijkheden van het kind.

Ook dagelijkse klusjes zoals hun kamer opruimen, tafel dekken en afwassen en hun zorg voor dagelijkse persoonlijke hygiëne vallen hieronder. Deze dagelijkse afspraken van de weekplanning worden op het Gezinshuis Ons Baken ‘taken’ genoemd.

Naast het huishouden heeft het Gezinshuis ook de zorg voor de dieren. Samen met de kinderen worden de dieren verzorgd en gevoerd, de hokken uitgemest maar ook worden de dieren geknuffeld en geborsteld.

Contactformulier

Laat je vraag achter

info@onsbaken.nl

Stuur een e-mail