Wachtlijst & Uitsluitingscriteria

Wachtlijst

Op dit moment is er geen wachtlijst voor het Gezinshuis, aangezien het Gezinshuis vol is. We kunnen momenteel geen nieuwe aanmeldingen accepteren.

Voor de BSO/vakantie hanteren we een flexibele benadering en bekijken we elke aanmelding afzonderlijk om te zien of we een passende plek kunnen bieden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor uw situatie.

Voor het aanmelden van een kind voor de BSO of voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via het contactformulier of door te bellen naar 06-19995810.

Uitsluitingscriteria

Wij hanteren de volgende criteria op basis waarvan wij kunnen besluiten om een jeugdige niet in zorg te nemen/houden. Hiermee geven wij de grenzen van onze mogelijkheden en deskundigheid aan. Specifieke uitsluitingscriteria voor het gezinshuis zijn: het gebruik van verslavende middelen zoals alcohol, drugs, tabakswaren; het hebben gepleegd van een zedendelict en/of het hebben van een lichamelijke beperking.

Daarnaast bieden wij alleen zorg aan vanuit de Jeugdwet via de RSJ IJsselland. Door deze criteria te hanteren, kunnen we de kwaliteit van zorg waarborgen en ervoor zorgen dat we binnen onze expertise blijven werken.

Contactformulier

Laat je vraag achter

info@onsbaken.nl

Stuur een e-mail